Bệnh viện Việt Đức mời báo giá khăn vải

22/07/2022 13:45

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đang có nhu cầu lựa chọn nhà thầu cung cấp khăn vải các màu phục vụ chuyên môn của Bệnh viện.

 

Tagged in: Tags: