Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức thông báo tới người bệnh đã khám chữa bệnh tại bệnh viện chưa làm thủ tục quyết toán chi phí

28/02/2024 15:58

 

Trong quá trình rà soát, kiểm tra chi phí của người bệnh đến khám chữa bệnh tại bệnh viện Hữu nghị Việt Đức từ ngày 23 tháng 12 năm 2023 đến 07 tháng 02 năm 2024, phòng tài chính kế toán thấy còn một số trường hợp chưa quyết toán chi phí khám chữa bệnh. Vì vậy, phòng tài chính kế toán kính mời người bệnh (theo danh sách đính kèm tại đây) đến Bệnh viện để thực hiện quyết toán chi phí khám chữa bệnh hoặc gửi thông tin số điện thoại/ tài khoản cá nhân và một số giấy tờ chứng minh mình là người bệnh để Bệnh viện có cơ sở chuyển trả tiền viện phí còn thừa (trong trường hợp chi phí khám chữa bệnh nhỏ hơn số tiền nộp tạm ứng.

 

Các giấy tờ cần thiết để nhận lại tiền thừa:

 

+ “Phiếu thu” tạm ứng viện phí.

 

+ Phiếu tiếp nhận/giấy ra viện của người bệnh.

 

+ Số điện thoại (đối với trường hợp gửi hồ sơ).

 

+ Số tài khoản cá nhân, ngân hàng thụ hưởng (đối với trường hợp gửi hồ sơ).

 

Hồ sơ gửi về: Nguyễn Hải Linh hoặc Ninh Thị Yến, Phòng tài chính kế toán, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, 40 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

 

(Ghi chú: Trường hợp không lên Bệnh viện nhận tiền trực tiếp đề nghị gửi Hồ sơ theo đường thư đảm bảo)

 

Sau thời gian thông báo 60 ngày, người bệnh không đến thanh toán hoặc không gửi thông tin phản hồi, phòng tài chính kế toán sẽ tự quyết toán chi phí khám chữa bệnh và không trả lại người bệnh số tiền đồng thời tăng số tiền thừa vào Quỹ Phát triển hoạt động của Bệnh viện.

 

Kính đề nghị người bệnh hợp tác thực hiện.

 

Mọi vướng mắc xin liên hệ:

 

Nguyễn Hải Linh/ Phan Việt Dũng, số điện thoại: 02438253531, số máy lẻ 444.

 

Phòng Công tác xã hội

 

Tagged in: Tags:

Tư vấn trực tuyến

Tập huấn trực tuyến: Quy trình chạy thận nhân tạo tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Nhằm cập nhật kiến thức trong chẩn đoán, điều trị cho các y, bác sĩ, góp phần nâng cao hiệu quả và chất lượng điều trị cho người bệnh, ngày 18/5, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã tổ chức khóa tập huấn trực tuyến “Quy trình chạy thận nhân…

Xem tiếp

Kết nối Facebook