Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức mời chào mua sắm túi nilon

29/09/2023 08:42

Hiện nay, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức có nhu cầu mua sắm túi nilon để phục vụ công tác chuyên môn, để có cơ sở tham khảo giá các hàng hóa trên thị trường, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức kính mời các Đơn vị kinh doanh có khả năng cung cấp, báo giá hàng hóa (chi tiết danh mục, số lượng được giới thiệu tại phụ lục 01 kèm theo).

Tagged in: Tags: