Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức mời chào giá vật tư thiết bị y tế

12/05/2022 10:27

Hiện nay, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đang có nhu cầu mua sắm vật tư y tế phục vụ chuyên môn. Để có cơ sở tham khảo giá vật tư này trên thị trường, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức kính mời các đơn vị, doanh nghiệp có khả năng cung cấp chào giá các loại vật tư y tế (theo danh mục vật tư y tế theo phụ lục 01 đính kèm).

 

 

 

 

Phòng Công tác xã hội

Tagged in: Tags: