Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức mời chào giá vật tư thay thế cho máy lọc nước uống tại Bệnh viện

21/11/2023 11:57

Hiện nay, Bệnh viện có nhu cầu mua sắm vật tư thay thế cho máy lọc nước uống tại Bệnh viện. Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức kính mời Các đơn vị có đủ năng lực cung cấp chào giá cho Bệnh viện. Hồ sơ chào giá gồm các nội dung như sau:

Phòng Công tác xã hội

Tagged in: Tags: