Bệnh Viện Hữu Nghị Việt Đức mời chào giá vật tư phục vụ sửa máy trao đổi nhiệt Hemotherm

13/07/2022 07:26

Hiện nay, Bệnh Viện Hữu Nghị Việt Đức đang có nhu cầu mua sắm vật tư phục vụ sửa máy trao đổi nhiệt Hemotherm – Model /Hãng / nước sản xuất / năm sản xuất:  400 CE/ CSZ/ Mỹ/ 2018 đang sử dụng tại Bệnh viện, để có thêm cơ sở tham khảo giá vật tư, phụ kiện sửa chữa máy trao đổi nhiệt Hemotherm . Bệnh Viện Hữu Nghị Việt Đức kính mời các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh có khả năng cung cấp chào (theo danh mục trang thiết bị theo phụ lục đính kèm).

Phòng Công tác xã hội

Tagged in: Tags: