Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức mời chào giá vật tư, linh kiện thay thế cho máy bơm khí CO2 – hãng Aesculap

18/05/2022 09:31

Hiện nay, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đang có nhu cầu thay thế vật tư, linh kiện cho máy bơm khí CO2 – hãng Aesculap đang được sử dụng tại bệnh viện (chi tiết nội dung tại phụ lục 1 kèm theo).

Tagged in: Tags: