Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức mời chào giá trang thiết bị nội thất phục vụ công tác chuyên môn

21/11/2023 11:51

Hiện nay, Bệnh viện có nhu cầu mua sắm trang thiết bị nội thất phục vụ công tác chuyên môn. Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức kính mời Các đơn vị có đủ năng lực cung cấp chào giá cho Bệnh viện. Hồ sơ chào giá gồm các nội dung như sau:

Phòng Công tác xã hội

Tagged in: Tags: