Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức mời chào giá trang bị máy tính để bàn có kết nối internet cho Thư viện Bệnh viện

05/12/2023 15:55

Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức đề nghị các đơn vị/ Công ty/ nhà cung cấp có năng lực, kinh nghiệm báo giá hàng hóa theo đúng danh mục hàng hóa của bệnh viện, chi tiết danh mục đính kèm:

 

Phòng Công tác xã hội

Tagged in: Tags: