Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức mời chào giá Tổng đài Analog

25/10/2022 08:31

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức trân trọng thông báo và kính mời các công ty gửi bản chào giá các danh mục (chi tiết kèm theo) để bệnh viện có căn cứ tham mưu xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Tagged in: Tags: