Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức mời chào giá sửa máy gây mê kèm thở

07/02/2023 13:35

Hiện nay, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đang có nhu cầu sửa 01 máy thở (Model: Avance/ Hãng: GE Healthcare) để phục vụ công tác chuyên môn của Bệnh viện, chi tiết nội dung tại phụ lục kèm theo công văn này. Để có cơ sở tham khảo giá các đơn vị có khả năng cung cấp vật tư sửa chữa y tế trên thị trường, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức mời các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh có khả năng sửa chữa chào giá theo phụ lục 2 đính kèm.

Phòng Công tác xã hội

Tagged in: Tags: