Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức mời chào giá sửa chữa ống nội soi đại tràng hãng Fujifilm

12/05/2022 10:11

Hiện nay, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đang có nhu cầu sửa chữa ống nội soi đại tràng Fujifilm đang sử dụng tại bệnh viện (chi tiết nội dung tại phụ lục 1 kèm theo). Để có cơ sở tham khảo giá trên thị trường, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức mời các đơn vị, doanh nghiệp có khả năng sửa chữa chào giá theo phụ lục 2 đính kèm.

 

Phòng Công tác xã hội

Tagged in: Tags: