Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức mời chào giá sửa chữa bộ xử lý ảnh Olympus

08/12/2022 14:49

Hiện nay, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đang có nhu cầu sửa chữa cho bộ xử lý ảnh (Hãng: Olympus, Model: CV-180, Xuất xứ: Nhật) để phục vụ công tác chuyên môn của Bệnh viện (chi tiết nội dung tại phụ lục kèm theo công văn này). Để có cơ sở xây dựng giá dự toán, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức mời các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh có khả năng cung cấp chào giá theo mẫu phụ lục 2 đính kèm công văn này.

Phòng Công tác xã hội

Tagged in: Tags: