Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức mời chào giá sửa chữa bàn mổ Mizuho MOT-5801S

27/10/2022 10:14

Hiện nay, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đang có nhu cầu sửa chữa bo điều khiển và tay cầm điều khiển cho bàn mổ Mizuho MOT-5801S (chi tiết nội dung tại phụ lục 1), để có cơ sở tham khảo giá trên thị trường, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức mời các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh có khả năng cung cấp chào giá theo phụ lục 2 đính kèm.

 

Phòng Công tác xã hội

Tagged in: Tags: