Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức mời chào giá mua sắm mực, linh kiện cho máy in và máy photocopy

03/10/2023 15:45

Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức đề nghị các đơn vị/ Công ty/ nhà cung cấp có năng lực, kinh nghiệm báo giá hàng hóa theo đúng danh mục hàng hóa của bệnh viện, chi tiết nội dung sau:

Phòng Công tác xã hội

Tagged in: Tags: