Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức mời chào giá mua mới đèn đọc phim 3 cửa

12/09/2023 14:10

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho hồ sơ mua đèn đọc phim 3 cửa với nội dung cụ thể như sau:

Phòng Công tác xã hội

Tagged in: Tags: