Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức mời chào giá màn hình điều khiển hiển thị trung tâm của hệ thống máy tim phổi nhân tạo Model System 1/ Hãng Terumo/ năm sản xuất 2007 tại Khoa Ngoại Tim Mạch – Lồng Ngực

04/12/2023 14:50

Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức đang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo xây dựng giá gói thầu làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Mua sắm màn hình điều khiển hiển thị trung tâm của hệ thống máy tim phổi nhân tạo Model System 1/ Hãng Terumo/ năm sản xuất 2007 tại Khoa Ngoại Tim Mạch – Lồng Ngực với nội dung cụ thể như sau:

 

Phòng Công tác xã hội

 

 

Tagged in: Tags: