Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức mời chào giá linh phụ kiện vật tư thay thế sửa chữa bơm tiêm điện tại Khoa / Phòng

29/08/2023 16:29

Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức đang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo mua mới linh phụ kiện vật tư thay thế sửa chữa bơm tiêm điện Model TE331 S và Model TESS700/ Hãng: Terumo, sensor nhận cỡ xy lanh, vỏ trên bơm tiêm điện tại các Khoa / Phòng với nội dung cụ thể như sau:

Phòng Công tác xã hội

Tagged in: Tags: