Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức mời chào giá linh kiện sửa chữa bộ nguồn chính của giường điện Hillrom

18/08/2023 11:12

Bệnh viện hữu nghị Việt Đức có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua linh kiện sửa chữa bộ nguồn chính của giường điện Hillrom với nội dung cụ thể như sau:

Phòng Công tác xã hội

Tagged in: Tags: