Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức mời chào giá lắp đặt hệ thống trung tâm cho máy theo dõi bệnh nhân CM10

18/02/2022 15:28

Hiện nay Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đang có nhu cầu lắp đặt hệ thống trung tâm cho máy theo dõi bệnh nhân CM10 (Model: CM10/ Hãng: Philips/ Nước sản xuất: Trung Quốc) cho Khoa Phẫu thuật Cột sống để phục vụ công tác chuyên môn của bệnh viện (chi tiết nội dung tại phụ lục 01 kèm theo công văn này). Để có cơ sở xây dựng giá dự toán, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức mời các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh có khả năng cung cấp chào giá, chi tiết theo phụ lục 2 đính kèm theo công văn này.

 

Phòng Công tác xã hội

Tagged in: Tags: