Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức mời chào giá hàng hóa cho Nhà thuốc Bệnh viện năm 2024

06/12/2023 15:49

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức có nhu cầu mua sắm các hàng hóa cho Nhà thuốc Bệnh viện năm 2024. Để đảm bảo cung cấp đầy đủ các mặt hàng phục vụ nhu cầu người bệnh, Bệnh viện kính mời các Quý Công ty/Đơn vị quan tâm và có đủ năng lực cung cấp hàng hóa tham gia gửi Báo giá hàng hóa các mặt hàng (Chi tiết danh mục các mặt hàng theo Phụ lục I, II, III đính kèm) TẠI ĐÂY.

 

Phòng Công tác xã hội

Tagged in: Tags: