Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức mời chào giá ghế y tế

03/10/2023 15:36

Hiện nay, Bệnh viện có nhu cầu mua cấp ghế y tế. Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức kính mời Các đơn vị có đủ năng lực cung cấp chào giá cho Bệnh viện. Hồ sơ chào giá gồm các nội dung như sau:

Tagged in: Tags: