Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức mời chào giá dây cáp dùng cho điện cực kim đồng tâm

19/05/2022 15:38

Hiện nay, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đang có nhu cầu mua 10 hộp dây cáp dùng cho điện cực kim đồng tâm 02 máy điện cơ vi tính (chi tiết nội dung tại phụ lục 1 kèm theo), để có cơ sở tham khảo giá trên thị trường, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức mời các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh có khả năng cung cấp chào giá theo phụ lục 2 đính kèm.

Tagged in: Tags: