Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức mời chào giá đầu chụp dùng cho khoan hàm mặt tại Khoa GM I

03/10/2023 15:52

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo xây dựng giá gói thầu làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Mua mới 07 đầu chụp dùng cho khoan Model Rotex 782E / Hãng: Dentamerica tại Khoa GM I với nội dung cụ thể như sau:

Phòng Công tác xã hội

 

Tagged in: Tags: