Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức mời chào giá cung cấp vật tư lắp đặt cho hệ thống thu hồi khí thải máy gây mê kèm thở

22/09/2022 08:09

Hiện nay, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đang có nhu cầu mua sắm vật tư lắp đặt cho 01 hệ thống thu hồi khí thải máy gây mê kèm thở để phục vụ công tác chuyên môn của Bệnh viện, chi tiết nội dung tại phụ lục kèm theo công văn này. Để có cơ sở tham khảo giá các đơn vị có khả năng cung cấp vật tư y tế trên thị trường, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức mời các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh có khả năng cung cấp chào giá, chi tiết theo phụ lục 2 đính kèm theo công văn này.

 

Phòng Công tác xã hội

Tagged in: Tags: