Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức mời chào giá cung cấp phòng làm việc

20/07/2023 09:23

Hiện nay, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức có nhu cầu thuê phòng làm việc. Bệnh viện kính mời các đơn vị có đủ năng lực cung cấp chào giá cho Bệnh viện.

Phòng Công tác xã hội

Tagged in: Tags: