Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức mời chào giá cung cấp, lắp đặt nội thất văn phòng

28/05/2024 18:26

Hiện nay, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu cung cấp, lắp đặt nội thất văn phòng với nội dung cụ thể như sau:

Tagged in: Tags: