Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức mời chào giá cung cấp hoá đơn điện tử cho bệnh viện

16/09/2023 07:44

Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức đề nghị các đơn vị/ Công ty/ nhà cung cấp có năng lực kinh nghiệm và có khả năng cung cấp hàng hóa mà bệnh viện có nhu cầu. Chúng tôi đề nghị quý Công ty, nhà cung cấp báo giá theo đúng danh mục hàng hóa của bệnh viện, chi tiết nội dung sau:

Phòng Công tác xã hội

Tagged in: Tags: