Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức mời chào giá cung cấp dụng cụ phẫu thuật nội soi

30/11/2022 10:56

Hiện nay, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức đang có nhu cầu mua thay thế tay cắt u tiền liệt tuyến hãng Karl Stotz để phục vụ công tác chuyên môn của Bệnh viện, chi tiết nội dung tai phụ lục kèm theo công văn nay. Để có cơ sở tham khảo giá các đơn vị có khả năng cung cấp vật tư sửa chữa y tế trên thị trường, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức mời các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh có khả năng sửa chữa chào giá theo phụ lục 2 đính kèm.

Tagged in: Tags: