Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức mời chào giá cung cấp dịch vụ bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

04/04/2023 14:00

Hiện nay, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức có nhu cầu tham gia bảo hiểm cháy nổ bắt buộc theo quy định của pháp luật. Bệnh viện kính mời các Đơn vị có đủ năng lực cung cấp báo giá cho hạng mục: Mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc năm 2023 cho bệnh viện.

Phòng Công tác xã hội

Tagged in: Tags: