Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức mời chào giá cung cấp dịch vụ bảo dưỡng điều hòa nhiệt độ

21/06/2024 20:18

Hiện nay, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá dịch vụ bảo dưỡng điều hòa nhiệt độ trong Bệnh viện với nội dung cụ thể như sau:

Tagged in: Tags: