Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức mời chào giá cung cấp dây thở dùng nhiều lần cho máy thở xách tay LTV1200

18/02/2022 15:37

Hiện nay Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đang có nhu cầu mua sắm 05 dây thở dùng nhiều lần cho máy thở xách tay (Model: LVT1200/ Hãng: Carefusion/ Nước sản xuất: Mỹ) để phục vụ công tác chuyên môn của bệnh viện (chi tiết nội dung tại phụ lục 01 kèm theo công văn này). Để có cơ sở xây dựng giá dự toán, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức mời các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh có khả năng cung cấp chào giá, chi tiết theo phụ lục 2 đính kèm theo công văn này.

 

Phòng Công tác xã hội

Tagged in: Tags: