Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức mời chào giá các mặt hàng vật tư tiêu hao theo máy sử dụng cho các chuyên khoa

26/10/2022 09:10

Hiện nay, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đang lập kế hoạch cung cấp một số vật tư tiêu hao theo máy sử dụng cho các chuyên khoa tại Bệnh viện. Để có cơ sở tham khảo giá các mặt hàng vật tư y tế trên thị trường, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức kính mời các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh có khả năng cung cấp chào giá danh mục vật tư tiêu hao theo phụ lục đính kèm.

Phòng Công tác xã hội

Tagged in: Tags: