Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức mời chào giá các mặt hàng vật tư lấy mẫu bệnh phẩm phục vụ xét nghiệm SARS-CoV-2

14/12/2021 10:33

Hiện nay, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đang lập kế hoạch cung cấp một số vật tư tiêu hao phục vụ lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2. Để có cơ sở tham khảo giá các mặt hàng vật tư y tế trên thị trường, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức kính mời các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh có khả năng cung cấp chào giá danh mục vật tư tiêu hao theo phụ lục đính kèm.

 

 

Tagged in: Tags: