Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức mời chào giá các mặt hàng trang thiết bị y tế

10/05/2022 16:19

Hiện nay, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đang có nhu cầu mua sắm vật tư y tế. Để có thêm cơ sở tham khảo giá các trang thiết bị y tế trên thị trường, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức kính mời các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh có khả năng cung cấp chào giá trang thiết bị y tế.

Tagged in: Tags: