Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức mời chào giá bộ dây cáp điều hướng cho máy C-Arm

20/07/2023 14:29

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo bộ dây cáp điều hướng cho máy C-Arm, để có cơ sở tham khảo giá trên thị trường với nội dung cụ thể như sau:

Phòng Công tác xã hội

Tagged in: Tags: