Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức mời chào cung cấp lõi lọc RO cho hệ thống xử lý nước RO B/Braun công suất 700 lít/giờ

11/08/2022 16:23

Hiện nay, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đang có nhu cầu mua lõi lọc RO cho hệ thống xử lý nước RO B/Braun công suất 700 lít/giờ tại Khoa Thận – Lọc máu (chi tiết theo nội dung tại phụ lục 1 kèm theo). Để có cơ sở xây dựng giá dự toán, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức mời các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh có khả năng cung cấp dịch vụ chào giá theo mẫu phụ lục 2 đính kèm công văn này.

Phòng Công tác xã hội

Tagged in: Tags: