Bệnh Viện Hữu Nghị Việt Đức mời chào báo giá cung cấp bóng X – Quang thay cho khoa CĐHA

25/04/2022 10:04

Hiện nay, Bệnh Viện Hữu Nghị Việt Đức đang có nhu cầu mua mới 01 bóng phát tia X – Quang (lắp cho máy Model: TiTan 2000 Dual plus /Hãng: VIKOMES / Năm sử dụng 2018 – Số máy: 30009010415) tại Khoa CĐHA dãy nhà C2 phòng 128. Để có cơ sở xây dựng giá dự toán, Bệnh Viện Hữu nghị Việt Đức mời các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh có khả năng cung cấp 01 bóng phát tia X – Quang trên dùng tại phòng khám cấp cứu chi tiết theo phụ lục 2 đính kèm theo công văn này.

Phòng Công tác xã hội

Tagged in: Tags: