Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức mời báo giá thuốc năm 2023 – 2024

28/09/2022 14:37

Hiện nay, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đang xây dựng kế hoạch mua sắm thuốc phục vụ cho chẩn đoán, điều trị năm 2023 – 2024. Để có cơ sở xây dựng giá dự toán, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức mời các đơn vị, doanh nghiệp có khả năng cung cấp chào giá, mẫu báo giá (theo phụ lục đính kèm).

 

Tagged in: Tags: