Bệnh Viện Hữu Nghị Việt Đức mời báo giá phụ kiện sửa chữa máy trao đổi nhiệt Model CE400

09/06/2023 09:31

Hiện nay, Bệnh Viện Hữu Nghị Việt Đức đang có nhu cầu mua sắm phụ kiện sửa chữa máy trao đổi nhiệt Model CE400 tại Khoa GM I  cụ thể như sau:

Phòng Công tác xã hội

Tagged in: Tags: