Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức mời báo giá máy in thẻ

06/06/2023 14:42

Hiện nay, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đang có nhu cầu mua máy in thẻ phục vụ công tác chuyên môn, để có cơ sở tham khảo giá các hàng hóa/dịch vụ trên thị trường, bệnh viện kính mời các Doanh nghiệp/Tổ chức/Đơn vị kinh doanh có khả năng cung cấp máy in thẻ (chi tiết danh mục, số lượng được giới thiệu tại phụ lục 01 kèm theo).

Phòng Công tác xã hội

Tagged in: Tags: