Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức mời báo giá dịch vụ huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho nhân viên y tế (nhóm 3) năm 2023

07/09/2023 10:19

Hiện nay, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức có nhu cầu tổ chức huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho nhân viên y tế (nhóm 3), Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức kính mời các Doanh nghiệp/Tổ chức/Đơn vị kinh doanh có khả năng cung cấp báo giá dịch vụ (chi tiết danh mục, số lượng được giới thiệu tại phụ lục 01 kèm theo).

Phòng Công tác xã hội

Tagged in: Tags: