Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức mời báo giá dịch vụ in chứng chỉ

21/06/2024 16:14

Hiện nay, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá, làm cơ sở tổ chức lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ in chứng chỉ phục vụ công tác đào tạo của bệnh viện với nội dung cụ thể như sau:

Tagged in: Tags: