Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức mời báo giá các mặt hàng vật tư y tế

21/06/2024 15:51

Hiện nay, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cung cấp các vật tư y tế, với nội dung cụ thể như sau:

Tagged in: Tags: