Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức công bố kết quả lựa chọn nhà thầu cung cấp vật tư y tế

29/03/2021 18:09

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức công bố kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc dự án Cung cấp vật tư y tế kỹ thuật cao năm 2020 – 2021, cụ thể như sau:

 

Thông tin chi tiết xem: 

 

TÀI LIỆU 1: TẠI ĐÂY 

 

 

TÀI LIỆU 2: TẠI ĐÂY

 

 

Phòng Công tác xã hội

Tagged in: Tags: