Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức có nhu cầu mua sắm linh kiện và thiết bị Công nghệ thông tin năm 2024

04/12/2023 19:56

Bệnh viện HN Việt Đức đề nghị các đơn vị/ Công ty/ nhà cung cấp có năng lực kinh nghiệm và có khả năng cung cấp hàng hóa mà bệnh viện có nhu cầu. Chúng tôi đề nghị quý Công ty, nhà cung cấp báo giá theo đúng danh mục hàng hóa của bệnh viện, chi tiết nội dung tại đây.

Phòng Công tác xã hội

Tagged in: Tags: