Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức có nhu cầu mời chào giá đèn rọi cột lùn

01/12/2023 16:45

Hiện nay, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu cung cấp đèn rọi cột lùn với nội dung cụ thể như sau:

Phòng Công tác xã hội

Tagged in: Tags: