Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức có nhu cầu chào giá cung cấp cây xanh và vật tư cây trồng

01/12/2023 13:13

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức có nhu cầu cung cấp cây xanh và vật tư cây trồng trong khuôn viên bệnh viện. Kính mời các đơn vị, doanh nghiệp, cửa hàng có đủ năng lực thực hiện đến báo giá: 

Phòng Công tác xã hội

Tagged in: Tags: