Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức có nhu cầu chào giá 07 đầu chụp (tay khoan thẳng) tại Khoa GM II

30/11/2023 13:22

Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức đang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo xây dựng giá làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Mua sắm mới 07 đầu chụp tay khoan thẳng dùng cho thân khoan Model: Rotex 782E tại Khoa GM II với nội dung cụ thể như sau:

Phòng Công tác xã hội

Tagged in: Tags: