Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức có nhu cầu báo giá quà tặng và suất ăn nhẹ cho người hiến máu nhân đạo năm 2024

17/04/2024 12:17

Hiện nay, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu “Cung cấp quà tặng và suất ăn nhẹ cho người hiến máu nhân đạo năm 2024” với nội dung cụ thể Xem tại đây.

Tagged in: Tags: